FlexPay® faciliteert landelijk het plaatsen van mensen met een uitkering.
FlexPay: Professioneel Sociaal

FlexPay BV is sinds 1999 de specialist op het gebied van uitzenden, detacheren en payrolling in de Sociale Zekerheid. FlexPay biedt dienstverlening op maat aan gemeenten, werkgeverservicepunten en UWV ter ondersteuning van de uitvoering van de nieuwe Participatiewet welke in 2015 is ingevoerd. FlexPay streeft naar de invulling en realisatie van Duurzame Inzetbaarheid. Zowel voor haar eigen personeel als ook voor de uitzendkrachten.
Tot FlexPay BV behoren de labels FlexPay Professionals, Global Work Support en Job Realisation South Africa.
FlexPay is aangesloten bij De Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen, de NBBU.

Lees verder >>

Participatiewet en detacheren

In samenwerking met van gemeenten (werkgeverservicepunten), UWV, SW-bedrijven en reguliere bedrijven faciliteert FlexPay het plaatsen van mensen met een uitkering door de inzet van uitzend- en detacheringovereenkomsten.

 
Lees verder >>

Payrolling

In opdracht van o.a. bedrijven, gemeenten, SW-bedrijven en andere organisaties biedt FlexPay al jarenlang persoonlijke Payroll-dienstverlening op maat aan. Uw wensen als werkgever worden vertaald in maatwerk-arbeids-overeenkomsten voor uw medewerker(s).

Lees verder >>

Internationaal

Sinds vele jaren is FlexPay actief binnen en buiten Europa. Vele projecten zijn samen met andere Eurpese partners uitgevoerd.
In juni 2008 is het internationale label Global Work Support opgericht. Onder dit label zijn reeds diverse projecten in o.a. Oost-Europa uitgevoerd.
In Zuid-Afrika heeft FlexPay na jarenlange voorbereiding op 31 maart 2010 de Stichting Job Realisation South Africa opgericht.

Lees verder >>

Werkgevers

De dienstverlening van FlexPay sluit uitermate goed aan bij de wensen van werkgevers dat zij bij indienstname van nieuwe werknemers zoveel mogelijk ontzorgd willen worden. FlexPay biedt werkgevers uitgebreide ondersteuning o.a. via haar gratis helpdesk 0800-FLEXPAY (0800-3539729).

 
Lees verder >>


Home

Het laatste nieuws staat ook op de Facebook pagina van FlexPay.

8 september 2016
In vervolg op de samenwerking met een aantal sociale werkbedrijven heeft FlexPay haar product WISSELSPOOR®  verder uitgewerkt ten behoeve van de detachering van werkzoekenden die onder de Participatiewet vallen. In vervolg op een proefplaatsing kan volgens een beproefde methodiek maximaal 5,5 jaar op basis van bepaalde tijd overeenkomsten gedetacheerd worden. Daarbij rekening houdend met de belangen van de gemeente en/of SW-bedrijf, de inlener en natuurlijk de nieuwe werknemer. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob van Maanen, mobiel 06-51091396. Lees hier meer.

1 september 2016
Er bestaan heel wat types selectietesten. Op de website van de Vlaamse Arbeidsvoorziening (VDAB) worden diverse voorbeeldtesten getoond zodat je zelf kan oefenen. Klik hier om naar de website te gaan.

6 juli 2016
Logo_BrabantsBesten_v13062014_DEF-01

Gedeputeerde Bert Pauli, Economische Zaken en Internationalisering, heeft op 6 juli 25 nieuwe ambassadeurs innovatief werkgeverschap benoemd. Komend jaar inspireren maar liefst 46 ‘Brabants Besten’ andere ondernemers om een vernieuwende werkgever te zijn. Rob van Maanen, directeur van FlexPay, is 1 van de nieuwe ambassadeurs. Lees meer over Brabants Besten.

6 juni 2016
Op 6 juni is het UWV project Extra dienstverlening begeleiding naar werk van start gegaan. 3 Landelijke uitzendbureaus, nl. Randstad, Adecco en FlexPay gaan aan de slag om bemiddelbare Wajongeren binnen 6 maanden in Amsterdam en omstreken aan het werk te helpen. FlexPay werkt daarbij samen met haar zusterbedrijf Briljant Personeelsdiensten dat in Amsterdam is gevestigd.