/_images_upload/_tn_6ca43f3075aac4a3.jpg
FlexPay en Duurzame Inzetbaarheid

FlexPay BV is sinds 1999 de specialist op het gebied van uitzenden, detacheren en payrollen in de Sociale Zekerheid. FlexPay wordt door haar opdrachtgevers gevraagd om nieuwe concepten in combinatie met uitzenden en detacheren te ontwikkelen die ook ingezet kunnen worden onder de nieuwe Participatiewet. FlexPay en Duurzame Inzetbaarheid

Lees meer

FlexPay: Professioneel Sociaal

FlexPay BV is sinds 1999 de specialist op het gebied van uitzenden, detacheren en payrolling in de Sociale Zekerheid. FlexPay biedt dienstverlening op maat aan gemeenten, werkgeverservicepunten, sociale werkbedrijven en UWV ter ondersteuning van de uitvoering van de nieuwe Participatiewet welke in 2015 is ingevoerd. FlexPay streeft naar de invulling en realisatie van Duurzame Inzetbaarheid. Zowel voor haar eigen personeel als ook voor de uitzendkrachten.
Tot FlexPay BV behoren de labels FlexPay Professionals, Global Work Support en Job Realisation South Africa.

FlexPay is aangesloten bij de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen, de NBBU.

Recente nieuwsartikelen
09-01-2017
In 2016 heeft FlexPay specifieke dienstverlening voor Sociale Werkbedrijven ontwikkeld. In 2017 zullen we ons meer specialiseren in onderscheidende dienstverlening waardoor reguliere- en SW-bedrijven meteen gebruik van ...
23-11-2016
In november heeft Rob van Maanen, directeur van FlexPay, twee bezoeken gebracht aan organisaties in Lithouwen en SloveniĆ«. Dit in voorbereiding op twee Erasmus+ projecten die in ...

 

 

Internationaal

Sinds vele jaren is FlexPay actief binnen en buiten Europa. Vele projecten zijn samen met andere
Europese partners uitgevoerd. In juni 2008 is het internationale label Global Work Support opgericht.
Onder dit label zijn reeds diverse projecten in Europa uitgevoerd. In Zuid-Afrika heeft FlexPay na
jarenlange voorbereiding op 31 maart 2010 de Stichting Job Realisation South Africa opgericht.

Onze klanten