FlexPay® faciliteert landelijk het plaatsen van mensen met een uitkering.
FlexPay: Professioneel Sociaal

FlexPay BV is sinds 1999 de specialist op het gebied van uitzenden, detacheren en payrolling in de Sociale Zekerheid. FlexPay biedt dienstverlening op maat aan gemeenten, werkgeverservicepunten en UWV ter ondersteuning van de uitvoering van de nieuwe Participatiewet welke in 2015 is ingevoerd. FlexPay streeft naar de invulling en realisatie van Duurzame Inzetbaarheid. Zowel voor haar eigen personeel als ook voor de uitzendkrachten.
Tot FlexPay BV behoren de labels FlexPay Professionals, Global Work Support en Job Realisation South Africa.
FlexPay is aangesloten bij De Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen, de NBBU.

Lees verder >>

Participatiewet en detacheren

In samenwerking met van gemeenten (werkgeverservicepunten), UWV, SW-bedrijven en reguliere bedrijven faciliteert FlexPay het plaatsen van mensen met een uitkering door de inzet van uitzend- en detacheringovereenkomsten.

 
Lees verder >>

Payrolling

In opdracht van o.a. bedrijven, gemeenten, SW-bedrijven en andere organisaties biedt FlexPay al jarenlang persoonlijke Payroll-dienstverlening op maat aan. Uw wensen als werkgever worden vertaald in maatwerk-arbeids-overeenkomsten voor uw medewerker(s).

Lees verder >>

Internationaal

Sinds vele jaren is FlexPay actief binnen en buiten Europa. Vele projecten zijn samen met andere Eurpese partners uitgevoerd.
In juni 2008 is het internationale label Global Work Support opgericht. Onder dit label zijn reeds diverse projecten in o.a. Oost-Europa uitgevoerd.
In Zuid-Afrika heeft FlexPay na jarenlange voorbereiding op 31 maart 2010 de Stichting Job Realisation South Africa opgericht.

Lees verder >>

Werkgevers

De dienstverlening van FlexPay sluit uitermate goed aan bij de wensen van werkgevers dat zij bij indienstname van nieuwe werknemers zoveel mogelijk ontzorgd willen worden. FlexPay biedt werkgevers uitgebreide ondersteuning o.a. via haar gratis helpdesk 0800-FLEXPAY (0800-3539729).

 
Lees verder >>


Home

Het laatste nieuws staat ook op de Facebook pagina van FlexPay.

6 juli 2016
Logo_BrabantsBesten_v13062014_DEF-01

Gedeputeerde Bert Pauli, Economische Zaken en Internationalisering, heeft op 6 juli 25 nieuwe ambassadeurs innovatief werkgeverschap benoemd. Komend jaar inspireren maar liefst 46 ‘Brabants Besten’ andere ondernemers om een vernieuwende werkgever te zijn. Rob van Maanen, directeur van FlexPay, is 1 van de nieuwe ambassadeurs. Lees meer over Brabants Besten.

6 juni 2016
Op 6 juni is het UWV project Extra dienstverlening begeleiding naar werk van start gegaan. 3 Landelijke uitzendbureaus, nl. Randstad, Adecco en FlexPay gaan aan de slag om bemiddelbare Wajongeren binnen 6 maanden in Amsterdam en omstreken aan het werk te helpen. FlexPay werkt daarbij samen met haar zusterbedrijf Briljant Personeelsdiensten dat in Amsterdam is gevestigd.

9 mei 2016
Aandacht voor de positie van 50-plussers op de arbeidsmarkt blijft hard nodig. Ondanks het aantrekken van de arbeidsmarkt komen oudere werkzoekenden nog altijd moeilijk aan het werk. De NBBU heeft zich samen met de ABU aangesloten bij de campagne ‘Open voor 50-plus’. FlexPay neemt ook deel aan deze campagne, klik hier voor meer informatie.

25 april 2016
Geeft het nieuwe Inkoopkader UWV 2016-2020 problemen om een sluitende begroting op te stellen, vergeet dan niet om meer informatie te krijgen over de mogelijkheid om via een zg. margeretourregeling op basis van een detachering extra inkomsten te genereren.

5 april 2016
ArbeidsbureauPlus is een nieuw concept in Nederland. Wmo-Wijzer en FlexPay hebben hun kennis, deskundigheid en netwerk gebundeld en zijn op verzoek van een aantal gemeenten gestart met een onderzoek naar het (re-)integreren van Wmo-cliënten op de reguliere arbeidsmarkt.  Gebruik wordt gemaakt van succesvolle eigen en methodes uit Scandinavische landen.  Mocht u geïnteresseerd zijn in deze ontwikkeling, dan kunt u contact opnemen met Norbert Strijker, directeur van Wmo- Wijzer, 06-50969547.