FlexPay® faciliteert landelijk het plaatsen van mensen met een uitkering.
Wist u?
FlexPay voldoet reeds sinds 2007 aan de strenge eisen van de NEN-norm voor uitzendbedrijven. De norm is vastgelegd in een nationale norm NEN 4400-1:2010, zie de verklaring. Dit keurmerk is,een hoogwaardig en onafhankelijk betrouwbaarheidskeurmerk dat bestaat voor alle ondernemingen die arbeids-krachten ter beschikking stellen en (onder)aannemers van werk: De Norm van de Stichting Normering Arbeid (SNA).
 
Lees verder >>

Global Work Support

December 2015
logo_congres
In december heeft Rob van Maanen op verzoek van de European Council (Europese raad) samen met medewerkers van de gemeente Veldhoven deelgenomen aan een speciale seminar “ROMA INCLUSION ON LOCAL LEVEL”. Deze seminar vond plaats in de plaats Trakai, 30 km van Vilnius, de hoofdstad van Litouwen. De ervaring met eerdere projecten in Nederland en Europa zijn gedeeld met de andere deelnemers.

logo_alliance_en
The seminar aims to bring together elected officials and senior civil servants from participating Lithuanian cities and regions of the Alliance for Roma Inclusion. Exchanges of experience and know-how, as well as mutual learning of best practices, shall be stimulated by this event, which will require the participants to take ownership of its process and content.
The seminar has the following objectives:
• Encourage dialogue and exchange of experience
• Share best practices to learn from each other
• Create an array of proven practices to be implemented right away
• Strengthen competencies to integrate Roma into mainstream society
• Get feedback on the objectives and services of the Alliance

Background of the Activity:
The European Alliance of Cities and Regions for Roma Inclusion aims to bring together elected officials and civil servants in order to promote the exchange of their experiences and to allow them to engage in the discussion on living conditions of Roma. Its objectives are to promote the exchange of know-how on Roma inclusion between the participating authorities and to provide them with a common platform for advocating for a stronger role of the territorial dimension of Roma inclusion. In order to overcome discrimination and secure the effective access of Roma to full social rights, further political efforts on local and regional levels are necessary.
The Alliance organises a number of events for its participants in line with its goals. This will be the first Alliance National Seminar in Lithuania, after successfully organising such seminars already in France and Spain and Serbia. These seminars require the participants to take ownership of discussions and the overall process.

 

2012-2014
Vanaf het najaar van 2012 t/m juli 2014 heeft FlexPay via haar internationale trademark Global Work Support deelgenomen aan het Grundtvig project ACTIVE AGEING. De volgende landen waren partner: Litouwen, Slovenië, Letland, Turkije, Italië en Nederland. Zie ook de Facebookpagina.

global-work support-OL

 

615053_10151196855033713_1589087176_o

 

 

LdVIIomob

 In samenwerking met diverse partners neemt FlexPay deel aan verschillende Europese programmas, zoals ESF (Europees Sociaal Fonds), Leonardo da Vinci, Grundtvig en Socrates.


vlagduitsland
Duitsland
Sinds 1999 zijn er verschillende terreinen gezamenlijk projecten uitgevoerd met Salo AG in Hamburg.

 

 


vlagestland

Litouwen
Op verzoek van het plaatselijke arbeidsbureau en het nationale opleidingsinstituut voor doven en slechthorenden in de hoofdstad Vilnius, heeft Rob van Maanen, directeur FlexPay, in november 2005 een 2-daagse presentatie over re-integratie en jobhunting/bemiddeling in Nederland gegeven.

Vanaf oktober 2006 tot heden zijn diverse medewerkers van Litouwse organisaties op uitnodiging van FlexPay in Nederland worden ontvangen. Doel is de deskundigheidsbevordering van de medewerkers.

In Oktober 2006 is FlexPay een samenwerking aangegaan met het bedrijf SOPA in Vilnius.
In de afgelopen jaren heeft de samenwerking met SOPA geleid tot diverse projecten in het kader van Europese samenwerking ter bevordering van de werkgelegenheid van langdurig werklozen.


 

EUROPEES PROJECT: TOOLS FOR IMPROVING EMPLOYABILITY OF ROMA

Voor de periodedecember 2007 t/m september 2009 is goedkeuring verleend door het Europees Platform om deel te nemen aan een samenwerkingsverband tussen organisaties in Litouwen, Slowakijke en Nederland welke zich bezighouden met het bemiddelen van Roma en Sintinaar werk.

In een 6-tal bijeenkomsten in de deelnemende landen is gesproken over de problematiek, de werkwijze en resultaten bij de bemiddeling naar werk.
Partners in Nederland zijn: Stichting Rechtsherstel Roma en Sinti en Werkadvies

Bijeenkomsten vonden plaats in Bratislava (hoofdstad van Slowakije) en Kosice (Slowakije), in Vilnius (hoofdstad van Litouwen en in Kaatsheuvel. In Nederland zijn tevens diverse gemeenten bezocht zoals. Veldhoven, Best, Woensdrecht, Weert, Stein en Beek.

O.a.in mei 2008 en april 2009 hebben 2 bezoeken aan Nederland plaatsgevonden, o.a. werden Best, Woensdrecht, Weert, Stein en Beek bezocht.

In samenwerking met opleidingsinstituut voor Transport en Logistiek Transvak en re-integratiebureau Aijer is een speciaal project gestart m.b.t. de opleiding van Roma en Sinti tot vrachtwagenchauffeur.

Eind september 2009 wordt het eindverslag van het zg. ROMA-project bij het Europees Platform ingediend. Mocht u geinteresseerd zijn in het eindverslag dan kunt met Rob van Maanen van FlexPay contact opnemen.

Voor de diverse foto-reportages, klik hier.


vlagletland

 

Estland
Op verzoek van de directie van Arbeidsvoorziening Estland heeft Rob van Maanen, directeur van FlexPay, in 2004 in de hoofdstad Tallinn een presentatie over re-integratie in Nederland gegeven.

 

 


vlaglitouwen
Letland
In Letland heeft FlexPay heeft aan een speciaal programma deelgenomen ter verbetering van de positie van dove medewerkers op de arbeidsmarkt.