Beschut werk

Participatiewet en Beschut werk

Sinds de komst van de Participatiewet op 1 januari 2015 kunnen gemeenten beschut werk inzetten voor mensen met een arbeidsbeperking die uitsluitend mogelijkheden hebben om te werken in een dienstbetrekking in een beschutte omgeving en onder aangepaste omstandigheden. Beschut werk heeft de vorm van een dienstbetrekking. Dit is geregeld in in de Participatiewet.

Beschut werk en detachering

De gemeente kan ook mensen via een detachering in een beschutte omgeving bij reguliere werkgevers laten werken. De werknemer op een beschut werkplek valt onder de arbeidsvoorwaarden van de werkgever waar hij of zij in dienst is. Beloning geschiedt ten minste conform het minimumloon. FlexPay is aangesloten bij de NBBU.

Loonwaarde en loonkostensubsidie

De doelgroep voor beschut werk heeft een zogenaamde loonwaarde. Die loonwaarde kan echter alleen benut worden in een beschutte omgeving en onder aangepaste omstandigheden. Vaak is de loonwaarde lager dan het wettelijk minimumloon, maar de loonwaarde kan ook hoger zijn.
Het kan ook zijn dat de werknemer wordt gedetacheerd. De werkgever (inlener) bij wie de werknemer gaat werken betaalt dan een inleenvergoeding aan FlexPay, de formele werkgever. Bij het bepalen van de hoogte van de inleenvergoeding wordt door FlexPay rekening gehouden worden met de hoogte van de loonkostensubsidie. Deze wordt dan vooraf met het uurtarief verrekend, zodat deze lager en dus aantrekkelijker voor de inlener wordt.

Actueel

Aanpassingen website

In verband met aanpassingen aan en van de website van FlexPay zullen de komende weken diverse pagina’s niet aanwezig of incompleet kunnen zijn.

FlexPay en sociale impact

Uit diverse onderzoeken is vastgesteld dat de sociale impact van de dienstverlening van FlexPay veel verder reikt dan alleen de uitzend- of detacheringovereenkomst.

Beschut werk

In december is het aantal beschutte werkplekken voor 2019 vastgesteld.

Duurzaamheid en uitzenden

Ambitie of hype? Bekijk hier de column in Flexnieuws van Rob van Maanen, directeur van FlexPay BV.