Beschut werk

Participatiewet en Beschut werk

Sinds de komst van de Participatiewet op 1 januari 2015 kunnen gemeenten beschut werk inzetten voor mensen met een arbeidsbeperking die uitsluitend mogelijkheden hebben om te werken in een dienstbetrekking in een beschutte omgeving en onder aangepaste omstandigheden. Beschut werk heeft de vorm van een dienstbetrekking. Dit is geregeld in in de Participatiewet.

Beschut werk en detachering

De gemeente kan ook mensen via een detachering in een beschutte omgeving bij reguliere werkgevers laten werken. De werknemer op een beschut werkplek valt onder de arbeidsvoorwaarden van de werkgever waar hij of zij in dienst is. Beloning geschiedt ten minste conform het minimumloon. FlexPay is aangesloten bij de NBBU.

Loonwaarde en loonkostensubsidie

De doelgroep voor beschut werk heeft een zogenaamde loonwaarde. Die loonwaarde kan echter alleen benut worden in een beschutte omgeving en onder aangepaste omstandigheden. Vaak is de loonwaarde lager dan het wettelijk minimumloon, maar de loonwaarde kan ook hoger zijn.
Het kan ook zijn dat de werknemer wordt gedetacheerd. De werkgever (inlener) bij wie de werknemer gaat werken betaalt dan een inleenvergoeding aan FlexPay, de formele werkgever. Bij het bepalen van de hoogte van de inleenvergoeding wordt door FlexPay rekening gehouden worden met de hoogte van de loonkostensubsidie. Deze wordt dan vooraf met het uurtarief verrekend, zodat deze lager en dus aantrekkelijker voor de inlener wordt.

Actueel

Dienstverlening van FlexPay in 2020

Per 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking getreden. FlexPay heeft haar dienstverlening hierop aangepast en uitgebreid. Zoals de afgelopen 20 jaar is en blijft FlexPay uw kennispartner in werkgeversdiensten en flexibele arbeid gespecialiseerd in de ondersteuning van de plaatsing van werkzoekenden door de inzet van uitzend- en arbeidsovereenkomsten.