Detacheren

Detacheren is voor veel werkgevers een aantrekkelijke tussenstap naar een reguliere rechtstreeks dienstverband. Zeker voor uitkeringsgerechtigden werkt een detacheringovereenkomst met directe verrekening van beschikbare subsidies en/of premiekortingen in het uurtarief drempelverlagend. Enerzijds wordt u “ontzorgd” van een aantal aspecten van het juridisch werkgeverschap, zoals ziekterisico en de administratieve rompslomp rond het aanvragen en verkrijgen van subsidies. Anderzijds krijgt u de tijd om in een bepaalde periode tegen een gereduceerd tarief te toetsen of de werknemer past binnen uw organisatie en in staat is de gevraagde werkzaamheden naar behoren uit te voeren.

De werkgever wordt ‘ontzorgd’ van een aantal aspecten van het juridisch werkgeverschap, zoals:

✔ Nieuwe werknemers kunnen maximaal 5,5 jaar flexibel ingezet worden zodat de inlener de personeelsbezetting efficiënter kan plannen en geen risico´s loopt op doorbetalingen;
✔ FlexPay voert de wet verbetering Poortwachter uit i.s.m. haar eigen Arbodienst;
✔ Geen extra salarisadministratie;
✔ Geen administratieve rompslomp bij aanvragen loonkostensubsidie, -dispensatie en/of premiekortingen;
✔ Geen ‘gedoe’ met opstellen overeenkomsten;
✔ Vooraf transparante verrekening van loonkostensubsidie, -dispensatie en premiekorting in het te factureren uurtarief;
✔ Eventuele loonbeslagen en schuldsanering trajecten worden afgehandeld door FlexPay;
✔ Gedurende een bepaalde periode kunt u toetsen of de werknemer past binnen uw bedrijf en in staat is de gevraagde werkzaamheden te verrichten.

Voor meer informatie bekijk onze Brochure Sociaal Detacheren.

Actueel

Dienstverlening van FlexPay in 2020

Vooruitlopend op de introductie van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) werkt FlexPay aan de aanpassing en uitbreiding van haar dienstverlening. Zoals de afgelopen 20 jaar is en blijft FlexPay uw kennispartner in werkgeversdiensten en flexibele arbeid gespecialiseerd in de ondersteuning van de plaatsing van werkzoekenden door de inzet van uitzend- en arbeidsovereenkomsten. FlexPay levert …

15 juli 2019 – Wat verandert er met de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is een feit. De WAB, die ook grote veranderingen met zich meebrengt voor uitzendondernemers en payrollbedrijven, gaat op 1 januari 2020 in. Flexmarkt zet de maatregelen van de WAB op een rij. Bron: bijdrage van Mr. M.C. (Marco) Veenstra, Senior adviseur juridische zaken Werkgeversvereniging AWVN. De Eerste Kamer heeft dinsdag …

27 mei 2019 – 20 Jarig jubileum FlexPay BV

Op 28 mei bestond FlexPay 20 jaar. We hebben deze dag op een gezellige manier met de medewerkers ingevuld. We zijn de dag echter serieus begonnen met het overhandigen van een cheque van € 2000 aan het ParkinsonFonds in Hoofddorp. Na een korte toelichting door de directeur Rene Kruijff van het ParkinsonFonds werd de cheque …