Detacheren

Detacheren is voor veel werkgevers een aantrekkelijke tussenstap naar een reguliere rechtstreeks dienstverband. Zeker voor uitkeringsgerechtigden werkt een detacheringovereenkomst met directe verrekening van beschikbare subsidies en/of premiekortingen in het uurtarief drempelverlagend. Enerzijds wordt u “ontzorgd” van een aantal aspecten van het juridisch werkgeverschap, zoals ziekterisico en de administratieve rompslomp rond het aanvragen en verkrijgen van subsidies. Anderzijds krijgt u de tijd om in een bepaalde periode tegen een gereduceerd tarief te toetsen of de werknemer past binnen uw organisatie en in staat is de gevraagde werkzaamheden naar behoren uit te voeren.

De werkgever wordt ‘ontzorgd’ van een aantal aspecten van het juridisch werkgeverschap, zoals:

✔ Nieuwe werknemers kunnen maximaal 5,5 jaar flexibel ingezet worden zodat de inlener de personeelsbezetting efficiënter kan plannen en geen risico´s loopt op doorbetalingen;
✔ FlexPay voert de wet verbetering Poortwachter uit i.s.m. haar eigen Arbodienst;
✔ Geen extra salarisadministratie;
✔ Geen administratieve rompslomp bij aanvragen loonkostensubsidie, -dispensatie en/of premiekortingen;
✔ Geen ‘gedoe’ met opstellen overeenkomsten;
✔ Vooraf transparante verrekening van loonkostensubsidie, -dispensatie en premiekorting in het te factureren uurtarief;
✔ Eventuele loonbeslagen en schuldsanering trajecten worden afgehandeld door FlexPay;
✔ Gedurende een bepaalde periode kunt u toetsen of de werknemer past binnen uw bedrijf en in staat is de gevraagde werkzaamheden te verrichten.

Voor meer informatie bekijk onze Brochure Sociaal Detacheren.

Actueel

Dienstverlening van FlexPay in 2020

Per 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking getreden. FlexPay heeft haar dienstverlening hierop aangepast en uitgebreid. Zoals de afgelopen 20 jaar is en blijft FlexPay uw kennispartner in werkgeversdiensten en flexibele arbeid gespecialiseerd in de ondersteuning van de plaatsing van werkzoekenden door de inzet van uitzend- en arbeidsovereenkomsten.