Europa – Global Work Support

Europese projecten – Global Work Support

Sinds 2001 is Rob van Maanen, directeur van FlexPay, actief betrokken bij projecten in Europa, zowel als bedenker, coördinator en ook partner. Voor deze Europese projecten is het label Global Work Support opgezet.

2018 – 2020

Het meest recente project is QUES (Quality Development of Employment Specialists). FlexPay is de coördinator van dit project. De deelnemende landen zijn: Nederland, Duitsland, Portugal, Litouwen en Slovenië.

This project aims to improve the competencies of employment specialists of VET-providers who help persons with disabilities to tackle employment barriers. As is well known by those active in the field of work and disability, the employment chances of people with disabilities are much lower than those without a disability. Also the rate of poverty is higher, partly due to this limited access to employment. Employment specialists in many countries are putting much effort in increasing the chances on work of people with a large distance to the labour market. These employment specialists train and coach people with disabilities, helping them to develop their skills and providing guidance and support. Most employment specialists of VET-providers are professionals working as social workers, psychologists or teachers, having knowledge and experience in working with their target group, though often are lacking a proper knowledge about the business world. A better knowledge on how to network with employers and a better understanding of the employers’ perspective will help them to improve the quality of their employment services and, because of that, improve the chances for people with disabilities to enter labour market and to stay there.

The common purpose of the partners in this project is to benefit from each other’s experience in the field of how to approach employers and network with employers. Partners will come together to share their knowledge of best practices, their most effective strategies and tools, their achievements and personal experiences in the building of partnerships with employers. Partners will explore the possibilities to implement those methods and strategies that fit best to their situation, into daily practice of their organisations.

The experiences obtained in this exchange project will lead to the creation of a manual how to network successfully with employers, including ‘specific points of attention to be taken into account for a specific country’. This manual will be used by the partners for training of their employment specialists and will be disseminated to relevant stakeholder organisations during the dissemination part of the project.

To sum up, the project aims to improve competencies of employment specialists by providing them with creative and innovative tools to network successfully with employers and to build better partnership with employers, in order to increase the number of successful and sustainable placements on the labour market.

December 2015

In december heeft Rob van Maanen op verzoek van de European Council (Europese raad) samen met medewerkers van de gemeente Veldhoven deelgenomen aan een speciale seminar “ROMA INCLUSION ON LOCAL LEVEL”. Deze seminar vond plaats in de plaats Trakai, 30 km van Vilnius, de hoofdstad van Litouwen. De ervaring met eerdere projecten in Nederland en Europa zijn gedeeld met de andere deelnemers.

European Alliance of Cities and Regions for Roma Inclusion

The seminar aims to bring together elected officials and senior civil servants from participating Lithuanian cities and regions of the Alliance for Roma Inclusion. Exchanges of experience and know-how, as well as mutual learning of best practices, shall be stimulated by this event, which will require the participants to take ownership of its process and content.

The seminar has the following objectives:

Background of the Activity:

The European Alliance of Cities and Regions for Roma Inclusion aims to bring together elected officials and civil servants in order to promote the exchange of their experiences and to allow them to engage in the discussion on living conditions of Roma. Its objectives are to promote the exchange of know-how on Roma inclusion between the participating authorities and to provide them with a common platform for advocating for a stronger role of the territorial dimension of Roma inclusion. In order to overcome discrimination and secure the effective access of Roma to full social rights, further political efforts on local and regional levels are necessary.

The Alliance organises a number of events for its participants in line with its goals. This will be the first Alliance National Seminar in Lithuania, after successfully organising such seminars already in France and Spain and Serbia. These seminars require the participants to take ownership of discussions and the overall process.

2012-2014

Vanaf het najaar van 2012 t/m juli 2014 heeft FlexPay via haar internationale trademark Global Work Support deelgenomen aan het Grundtvig project ACTIVE AGEING. De volgende landen waren partner: Litouwen, Slovenië, Letland, Turkije, Italië en Nederland.

 

Actueel

Dienstverlening van FlexPay in 2020

Vooruitlopend op de introductie van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) werkt FlexPay aan de aanpassing en uitbreiding van haar dienstverlening. Zoals de afgelopen 20 jaar is en blijft FlexPay uw kennispartner in werkgeversdiensten en flexibele arbeid gespecialiseerd in de ondersteuning van de plaatsing van werkzoekenden door de inzet van uitzend- en arbeidsovereenkomsten. FlexPay levert …

15 juli 2019 – Wat verandert er met de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is een feit. De WAB, die ook grote veranderingen met zich meebrengt voor uitzendondernemers en payrollbedrijven, gaat op 1 januari 2020 in. Flexmarkt zet de maatregelen van de WAB op een rij. Bron: bijdrage van Mr. M.C. (Marco) Veenstra, Senior adviseur juridische zaken Werkgeversvereniging AWVN. De Eerste Kamer heeft dinsdag …

27 mei 2019 – 20 Jarig jubileum FlexPay BV

Op 28 mei bestond FlexPay 20 jaar. We hebben deze dag op een gezellige manier met de medewerkers ingevuld. We zijn de dag echter serieus begonnen met het overhandigen van een cheque van € 2000 aan het ParkinsonFonds in Hoofddorp. Na een korte toelichting door de directeur Rene Kruijff van het ParkinsonFonds werd de cheque …