Samen simpel zorgen voor meerwaarde! SROI-concept Gift Back.

Social Return On Investment is een aanpak om meer werkgelegenheid te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Inkopers van overheden kunnen de opdrachtnemer stimuleren om kwetsbare groepen op of bij de arbeidsmarkt te betrekken door het invullen van SROI. Opdrachtnemers laten bij de inschrijving op een aanbesteding zien dat zij maatschappelijk betrokken zijn en dit door middel van SROI willen inzetten.

Tot nu toe was het vaak de vraag met wie je deze meerwaarde kon oppakken. Daar geven wij u graag antwoord op door met Gift Back samen te werken.

Gift Back is een samenwerkingsverband van 6 partijen die meerwaarde biedt bij uw SROI-invulling.

Onze ambitie is de beschikbare SROI-budgetten nuttig en transparant in te zetten. SROI moet niet voelen als een verplichting, maar als meerwaarde.

Inschrijvende partijen, ofwel de leveranciers willen wel SROI invullen, maar weten vaak niet hoe. Ons concept zorgt ervoor dat ze het verschil maken t.o.v. andere partijen en misschien net dat zetje krijgen om gegund te worden.

Onze ambitie is samen met de overheid, inkopers en leveranciers de SROI-invulling, handen en voeten te geven. Op een transparante wijze de budgetten in te zetten, waar het ook voor is bedoeld; kandidaten duurzaam uit te plaatsen en verder helpen op de arbeidsmarkt.

Elke overheidsinstelling of leverancier kan gebruik maken van ons totaalconcept.

Team Gift Back!

Business case per kandidaat:

Groep van minimaal 10 tot max 12 kandidaten

PlaytoWork Gegamificeerde assessments *1
Ovidius Werk Veranderkracht in 100 dagen *2
Jobstap Jobcoaching
 ‘t Web Opleiding
FlexPay Het Sociaal Uzb. Ketenregisseur   *3
Everyday Heroes Power Certificaat
Totaal ‘Gift Back’  

 

*1 Assessments gebaseerd op serious games om softskills in kaart te brengen. Bij start traject als bij start plaatsing.
*2 100 dagen programma in de vorm van een training.
*3 Concept Gift Back is een initiatief van FlexPay Het Sociaal Uitzendbureau. Coördinatie, facturatie, ondersteuning jobhunting en administratie wordt verzorgd door FlexPay Het Sociaal Uitzendbureau.

Voor een warme overdracht zal, bij plaatsing, de kandidaat gedurende de eerste 6 maanden gedetacheerd worden bij de werkgever.
Activiteiten en bestedingen worden vastgelegd in een projectmonitor. Resterend budget wordt omgezet in Power Certificaten van Everyday Heroes en is bestemd voor inwoners van de aanbestedende gemeente.

Voordelen overheid

Voordelen leveranciers

Het creëren van mogelijkheden is veel effectiever dan het zoeken naar het enige juiste antwoord.

Actueel

Samen simpel SROI omzetten in meerwaarde voor mensen!

Met Gift Back is onze ambitie samen met de overheid, inkopers en leveranciers, de SROI invulling handen en voeten te geven. Op een transparante wijze de budgetten in te zetten, waar het ook voor is bedoeld; kandidaten duurzaam uitplaatsen en verder helpen op de arbeidsmarkt.