/_images_upload/_tn_82757c0344bd0de7.jpg

Certificaten

FlexPay is door diverse instanties erkend:

  • NEN 4400-1 Certificaat
  • NBBU-cao Controle Certificaat
  • Calibris Kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport Certificaat 
  • Stichting Kenteq kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven
  • Aequor, kenniscentrum voor voedsel en leefomgeving.

NBBU

FlexPay BV is aangesloten bij de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen, de NBBU, is de brancheorganisatie voor het mkb-segment in de uitzendbranche en flexmarkt. Sinds 1994 behartigt de vereniging de collectieve belangen van bijna 900 uitzendbureaus en flexorganisaties in de ruimste zin van het woord en ondersteunt hen in de bedrijfsvoering. De NBBU is bevoegd tot het afsluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten. De vereniging weerspiegelt de kenmerken van haar achterban en van het midden- en kleinbedrijf in het algemeen. Wij zijn een compacte organisatie, makkelijk te benaderen en direct aanspreekbaar.