/_images_upload/_tn_af25c0eda5698359.jpg

Payrolling

Payrolling & HRM

In opdracht van bedrijven en organisaties biedt FlexPay payroll- en HRM-dienstverlening aan op maat. Uw wensen als werkgever worden vertaald in maatwerkovereenkomsten voor uw medewerker(s). Naast payrolling kunt u bij FlexPay dus ook terecht voor outsourcing van uw salarisadministratie. FlexPay ondersteunt u met producten en diensten die zekerheid, continuïteit en flexibiliteit bieden over de volle breedte van HRM. FlexPay vervult de rol als volledig juridisch werkgever, de werknemer is gewoon werkzaam binnen uw bedrijf/organisatie onder uw leiding en toezicht.

Payroll XTRA – krapte op de arbeidsmarkt

Nu de krapte op de arbeidsmarkt aanhoudt, komen er gelukkig weer nieuwe werknemers in beeld die in de afgelopen jaren minder kansen op een baan hadden.

Te denken valt aan:

 • Werkzoekenden met een uitkering; 
 • Werkzoekenden met een (te) lage opleiding; 
 • Werkzoekenden met een beperking; 
 • Werkzoekenden met een beperking die vermeld staan in het zg. Doelgroepregister en vallen onder de banenafspraak; 
 • Werkzoekenden die in aanmerking komen van een Loonkosten Voordeel en waar een loonwaarde moet worden bepaald; 
 • Werkzoekenden die wellicht door de recessie schulden hebben; 
 • Ouderen (55-plussers); 
 • Herintredende vrouwen die weer (parttime) willen werken; 
 • Statushouders.

Voor meer informatie kunt u hier de speciale Payroll XTRA-brochure aanvragen.

Waaruit bestaat de Payroll- en HRM-dienstverlening van FlexPay?

U richt zich op het werven en selecteren van uw personeel. Als geen ander kunt u de juiste persoon voor de juiste functie vinden. Wilt u vervolgens geen zorgen hebben over alle zaken die daaraan als formeel juridisch werkgever verbonden zijn? Dan is payrolling via FlexPay een zeer aantrekkelijke oplossing voor u. Daarbij neemt FlexPay alle administratieve lasten en werkgeversrisico s uit handen, zodat u zich kunt concentreren op het werk van uw medewerkers en uw bedrijf.

Maximale flexibiliteit, minimale zorgen

Omdat FlexPay goed bekend is in de markt, is FlexPay als geen ander in staat om de verantwoordelijkheid als werkgever volledig en verantwoord van u over te nemen. Hoe dat werkt? Zoals gezegd: bij payrolling verzorgt u zelf de werving en selectie van uw (flexibele) arbeidskrachten. U bepaalt bovendien de bijbehorende arbeidsvoorwaarden. Vervolgens treedt de medewerker bij FlexPay in dienst. Dit kan voor de duur van een project, als tijdelijke vervanging, voor (on)bepaalde tijd of als oproep- of uitzendkracht. Nadat u iemand heeft geselecteerd, neemt FlexPay alle administratieve en financiële verantwoordelijkheden van u uit handen. Van het opstellen van het arbeidsovereenkomst tot verzuimbegeleiding. Van salarisuitbetaling tot facturatie. Van de afdrachten van premies en loonbelasting tot de verwerking van alle personele, wettelijke en CAO-wijzigingen.

Waarom payrolling door FlexPay!

FlexPay is al sinds 1999 jaar een solide en betrouwbare partner in payrolling;

 • FlexPay voert de volledige loonadministratie uit; 
 • FlexPay neemt alle werkgeversrisico s van u als werkgever over, te denken valt aan ziekteverzuim, uitvoer Wet verbetering Poortwachter, eventuele ontslagprocedures; 
 • FlexPay heeft maakt gebruik van een eigen Arbodienst en begeleidt een zieke medewerker volgens de regels van de Wet Verbetering Poortwachter; 
 • FlexPay verzorgt de volledige en tijdige uitbetaling van de werknemers, dit kan op verzoek wekelijks 4-wekelijks dan wel maandelijks; 
 • FlexPay verzorgt de administratie en reserveringen van o.a. verlofdagen, vakantiegeld, kort verzuim e.d.; 
 • FlexPay volgt de NBBU CAO; 
 • FlexPay is verantwoordelijk voor de pensioenopbouw via de STIPP (conform de NBBU-Cao); 
 • Zowel het inlenende bedrijf als de werknemer kunnen gebruikmaken van de deskundige subsidie- en helpdesk van FlexPay voor mogelijk arbeidsjuridische vraagstukken. Daarbij kan de NBBU extra (juridische) ondersteuning bieden; 
 • FlexPay houdt in zijn automatiseringssysteem direct zicht op de voortgang binnen de Flexwet (Wet Flexibiliteit en Zekerheid) en implementeert eventuele wijzigingen en aanvullingen direct in het systeem; 
 • FlexPay kent een kwaliteitsborging (met diverse certificeringen); 
 • FlexPay is een aanspreekpunt voor al uw personeelszaken; 
 • FlexPay stelt indien gewenst in overleg met u een uitgebreid pakket additionele arbeidsvoorwaarden voor uw medewerkers samen; 
 • FlexPay is ook interessant vanaf 1 medewerker; 
 • FlexPay heeft een professionele servicedesk met het gratis nummer 0800-FLEXPAY (3539729); 
 • FlexPay is NEN 4400-1 gecertificeerd.

INTERESSE: BEL 0800-FLEXPAY en vraag uw vrijblijvende offerte aan!