/_images_upload/_tn_c6ca8c37de39c5a4.jpg

Salarisadministratie

Voor een toenemend aantal landelijke opdrachtgevers voert FlexPay de salarisadministratie uit.

Tot onze klantenkring behoren administratie- en accountantskantoren en werkgevers in zowel de publieke als private sector. Voordeel van onze werkwijze is dat wij in samenwerking met onze opdrachtgevers komen tot een op maat toegesneden werkwijze in het verwerken van de salarissen. Naast continuïteit in de dienstverlening levert het outsourcen van uw salarisadministratie direct een besparing op uw personeelskosten. Tevens hoeft u niet meer te investeren in software en deskundigheidsbevordering van uw medewerkers op het gebied van de salarisadministratie en wijzigingen in wet- en regelgeving.

All in Prijs 6,95 Euro per loonslip

Salarisadministratie vanaf 6,95 Euro* per loonspecificatie! FlexPay hanteert dit vaste all-in tarief exclusief BTW voor de uitvoering van de basisdienstverlening voor de salarisadministratie.
* Minimaal 10 werknemers, maximaal 12 mutaties per werknemer per jaar.

Voordelen:

 • Inclusief eenmalige invoer van basisadministratie werkgever/werknemer
 • Eenmalige screening huidige salarisadministratie
 • Pro actief meedenken (optimaal benutten van de mogelijkheden)
 • Ervaringen in diverse bedrijfstakken binnen het MKB
 • Ervaring met subsidieregelingen, afdrachtvermindering, re-integratie van uitkeringsgerechtigden
 • Kosteloze servicedesk

Basisdienstverlening:

 • Digitale aanlevering van loonspecificaties en jaaropgaven aan opdrachtgever
 • Digitale aanlevering betaalbestanden
 • Verzorgen aangifte periodieke loonheffi ngen
 • Digitale aanlevering van loonjournaalposten
 • Verwerken van periodieke mutaties
 • Digitale aanlevering jaarlijkse cumulatieve journaalpost, aangifte loonheffingen,loonstaat en verzamelloonstaat

Lees meer informatie over de salarisadministratie in de brochure.