/_images_upload/_tn_a445781a7d808daa.jpg

FlexPay en Duurzame Inzetbaarheid (DI)

FlexPay BV is sinds 1999 de onafhankelijke specialist op het gebied van uitzenden, detacheren en payrollen in de Sociale Zekerheid. FlexPay wordt door haar opdrachtgevers gevraagd om nieuwe concepten in combinatie met uitzenden en detacheren te ontwikkelen die ook ingezet kunnen worden onder de nieuwe Participatiewet. 

Duurzame inzetbaarheid


Duurzame innovatie, Duurzame energie, Duurzame landbouw, Duurzame voeding, Duurzaam bouwen, Duurzame mobiliteit, Duurzame gebiedsontwikkeling, Duurzame bevolkingsgroei, Duurzame zorg, Duurzaam onderwijs en opleiden, Duurzame recreatie en cultuur, Duurzame diensten, Duurzame overheid, Duurzaam inkopen en fairtrade, Duurzame bedrijfsvoering en nu dus ook DUURZAME INZETBAARHEID (DI) van en door FlexPay. Voor FlexPay betekent Duurzame Inzetbaarheid dat wij er alles aan zullen doen om samen met de werkgever en nieuwe werknemer (die via FlexPay gedetacheerd wordt) te streven naar een duurzame relatie met uiteindelijk als doel dat de werkgever een directe arbeidsrechtelijke relatie aangaat met de werknemer zonder tussenkomst van FlexPay. Jarenlange ervaring van FlexPay wordt gedeeld en uitgewisseld met werkgevers zodat de werkgever niet voor onverwachte (financiële) risico´s komt te staan.

Gemeenten, UWV en werkgevers


In tientallen gemeenten treedt FlexPay op als juridisch werkgever, indien gewenst kunnen wij u van de gewenste referenties voorzien.De dienstverlening is zeer flexibel in te zetten, van 1 tot vele honderden cliënten/werknemers per gemeente. Met de inzet van de dienstverlening van FlexPay worden werkgevers ontzorgd wat betreft de arbeidsrechtelijke risico s en biedt de helpdesk van FlexPay vele mogelijkheden tot ondersteuning van de werkgevers. Sinds jaren speelt FlexPay een belangrijke rol bij de detachering van Wajongeren en ex- WAO-ers.

Kwaliteit


FlexPay voldoet aan de NEN-norm 4400-1 voor de uitzendbranche (zie ook Register Normering Arbeid) en heeft de BBL-erkenning als detacheringbedrijf van Kenteq.

Internationaal


FlexPay werkt nationaal en internationaal samen met een grote diversiteit aan partners. Zowel profit als nonprofit. FlexPay heeft in 2010 een Trust onder de naam Job Realisation South Africa opgericht in Kaapstad, Zuid-Afrika. Kijk op de
website van Job Realisation South Africa voor meer informatie.