/_images_upload/_tn_4c04d11e109d3780.jpg
FlexPay en Duurzame Inzetbaarheid

FlexPay BV is sinds 1999 de onafhankelijke specialist op het gebied van uitzenden, detacheren en payrollen in de Sociale Zekerheid. FlexPay wordt door haar opdrachtgevers gevraagd om nieuwe concepten in combinatie met uitzenden en detacheren te ontwikkelen die ook ingezet kunnen worden onder de nieuwe Participatiewet. FlexPay en Duurzame Inzetbaarheid

Lees meer

 

Kwaliteit

FlexPay BV is vanaf de oprichting in 1999 aangesloten bij de NBBU.

De Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen, de NBBU, (doorgelinkt naar ww.nbbu.nl) is de brancheorganisatie voor het mkb-segment in de uitzendbranche en flexmarkt. Sinds 1994 behartigt de vereniging de collectieve belangen van bijna 900 uitzendbureaus en flexorganisaties in de ruimste zin van het woord en ondersteunt hen in de bedrijfsvoering. De NBBU is bevoegd tot het afsluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten. De vereniging weerspiegelt de kenmerken van haar achterban en van het midden- en kleinbedrijf in het algemeen. Wij zijn een compacte organisatie, makkelijk te benaderen en direct aanspreekbaar.

De NBBU ziet erop toe dat zijn leden betrouwbare, professioneel opererende ondernemingen zijn die de wet- en regelgeving, hoe complex ook, in acht nemen.
Zo houden wij CAO-controles om te zorgen dat de NBBU-CAO’s voor uitzendkrachten en voor vaste medewerkers in de uitzendbranche op een correcte manier worden gehanteerd. NBBU-leden moeten beschikken over het SNA-Keurmerk. Deze certificering is een waarborg dat de bij de NBBU aangesloten bureaus voldoen aan de wet- en regelgeving, voortvloeiend uit het ter beschikking stellen van flexkrachten. Kortom, flexorganisaties worden niet zomaar lid bij de NBBU.

NEN-Norm

FlexPay voldoet reeds sinds 2007 aan de strenge eisen van de NEN-norm voor uitzendbedrijven. De norm is vastgelegd in een nationale norm NEN 4400-1:2010, zie hier de actuele verklaring.

Dit keurmerk is,een hoogwaardig en onafhankelijk betrouwbaarheidskeurmerk dat bestaat voor alle ondernemingen die arbeids-krachten ter beschikking stellen en (onder)aannemers van werk: De Norm van de Stichting Normering Arbeid (SNA).