/_images_upload/_tn_4c04d11e109d3780.jpg
FlexPay en Duurzame Inzetbaarheid

FlexPay BV is sinds 1999 de onafhankelijke specialist op het gebied van uitzenden, detacheren en payrollen in de Sociale Zekerheid. FlexPay wordt door haar opdrachtgevers gevraagd om nieuwe concepten in combinatie met uitzenden en detacheren te ontwikkelen die ook ingezet kunnen worden onder de nieuwe Participatiewet. FlexPay en Duurzame Inzetbaarheid

Lees meer

 

Wisselspoor

Wisselspoor

Meer en meer sociale werkbedrijven (SW) worden gevraagd om werkzoekenden, die vallen onder de P-wet, te bemiddelen. Wanneer er behoefte is om nieuwe werknemers op basis van een flexibel contract aan de slag te laten gaan, biedt FlexPay SW-bedrijven met het concept WISSELSPOOR de mogelijkheid om deze nieuwe werknemers voor maximaal 5,5 jaar in te zetten. Daarmee kan de werkgever (inlener) het personeel meer tijd geven om aan de taak, functie en werktempo te wennen en kan het personeel efficiƫnter ingepland worden. De 5,5 jaar is echter geen doel op zich, de termijn vergroot de kansen voor bijvoorbeeld arbeidsbeperkten om te slagen bij een werkgever. Duurzame Inzet gaat duidelijk boven een korte termijn succes! Leaflet Wisselspoor