/_images_upload/_tn_4c04d11e109d3780.jpg
FlexPay en Duurzame Inzetbaarheid

FlexPay BV is sinds 1999 de onafhankelijke specialist op het gebied van uitzenden, detacheren en payrollen in de Sociale Zekerheid. FlexPay wordt door haar opdrachtgevers gevraagd om nieuwe concepten in combinatie met uitzenden en detacheren te ontwikkelen die ook ingezet kunnen worden onder de nieuwe Participatiewet. FlexPay en Duurzame Inzetbaarheid

Lees meer

 

Detacheren met impact

Wat is Sociale Impact?*
Elke onderneming met een maatschappelijke relevantie heeft een bepaalde impact op de samenleving. Dat wordt in de Engelse Taal sociale impact genoemd. Hierbij wordt gekeken naar de bestaansredenen van het bedrijf/initiatief en de effecten op de samenleving. Naast financiƫle uitkomsten heeft een bedrijf ook uitkomsten die niet in geld uit te drukken zijn. Die impact kun je wel zichtbaar maken door en voor je belanghebbenden, door het gebruik van bepaalde methoden om sociale impact te meten.

Sociale Impact is meer dan resultaat!
Sociale impact is meer dan het kijken naar de uitkomsten van je organisatie of project. Het gaat om die veranderingen die jouw onderneming teweeg brengt. Wat heeft je organisatie of project daadwerkelijk veranderd in de maatschappij?

Van belang is het verschil tussen outcome en impact.
Hierbij kun je denken aan het verschil tussen de directe gevolgen van acties en de lange termijn gevolgen die daaraan vast hangen. Wanneer we dit toepassen op ondernemingen met een maatschappelijke relevantie kunnen we bijvoorbeeld kijken naar een project wat erop gericht is mensen met een langere afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan te helpen. Het resultaat is dat er een x aantal mensen aan een baan worden geholpen, de effecten kunnen veel groter zijn. Welke gevolgen heeft dit op hun leven bijvoorbeeld. Geen makkelijk gegeven en een integrale impactmeting is dan ook zeker geen usance bij die ondernemingen c.q. projecten.

*Bron: http://projectimpact.nl

Wat is nu de Sociale Impact van de dienstverlening van FlexPay:

Uit diverse onderzoeken is vastgesteld dat de sociale impact van de dienstverlening van FlexPay veel verder reikt dan alleen de uitzend- of detacheringovereenkomst. De werknemers voelen zich serieus genomen door de medewerkers van FlexPay en geven aan dat zij zich daardoor beter op hun werk en ook thuissituatie kunnen richten. Ook het meedenken en meewerken aan de uitbetaling van een eventueel voorschot en de consequente uitbetaling van het salaris door FlexPay geeft een bepaalde mate van rust. Door deze rust zien we dat de werknemers zich beter ontwikkelen en vaker doorstromen naar een vast dienstverband bij de werkgever. Doorstroming naar vast werk bespaart gemeenten en UWV veel uitkeringsgeld. De rust bij de werknemer vertaalt zich ook in een lager ziekteverzuim en uitval. Inleners geven aan dat de arbeidsproductiviteit toeneemt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob van Maanen, 06-51091396 of rob.van.maanen@flexpay.nl