Kwaliteit

FlexPay BV is vanaf de oprichting in 1999 aangesloten bij de NBBU.

De Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen, de NBBU, (doorgelinkt naar ww.nbbu.nl) is de brancheorganisatie voor het mkb-segment in de uitzendbranche en flexmarkt. Sinds 1994 behartigt de vereniging de collectieve belangen van bijna 900 uitzendbureaus en flexorganisaties in de ruimste zin van het woord en ondersteunt hen in de bedrijfsvoering. De NBBU is bevoegd tot het afsluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten. De vereniging weerspiegelt de kenmerken van haar achterban en van het midden- en kleinbedrijf in het algemeen. Wij zijn een compacte organisatie, makkelijk te benaderen en direct aanspreekbaar.

De NBBU ziet erop toe dat zijn leden betrouwbare, professioneel opererende ondernemingen zijn die de wet- en regelgeving, hoe complex ook, in acht nemen.
Zo houden wij CAO-controles om te zorgen dat de NBBU-CAO’s voor uitzendkrachten en voor vaste medewerkers in de uitzendbranche op een correcte manier worden gehanteerd. NBBU-leden moeten beschikken over het SNA-Keurmerk. Deze certificering is een waarborg dat de bij de NBBU aangesloten bureaus voldoen aan de wet- en regelgeving, voortvloeiend uit het ter beschikking stellen van flexkrachten. Kortom, flexorganisaties worden niet zomaar lid bij de NBBU.

NEN-Norm

FlexPay voldoet reeds sinds 2007 aan de strenge eisen van de NEN-norm voor uitzendbedrijven. De norm is vastgelegd in een nationale norm NEN 4400-1:2010, zie hier de actuele verklaring.

Dit keurmerk is,een hoogwaardig en onafhankelijk betrouwbaarheidskeurmerk dat bestaat voor alle ondernemingen die arbeids-krachten ter beschikking stellen en (onder)aannemers van werk: De Norm van de Stichting Normering Arbeid (SNA).

Actueel

Aanpassingen website

In verband met aanpassingen aan en van de website van FlexPay zullen de komende weken diverse pagina’s niet aanwezig of incompleet kunnen zijn.

FlexPay en sociale impact

Uit diverse onderzoeken is vastgesteld dat de sociale impact van de dienstverlening van FlexPay veel verder reikt dan alleen de uitzend- of detacheringovereenkomst.

Beschut werk

In december is het aantal beschutte werkplekken voor 2019 vastgesteld.

Duurzaamheid en uitzenden

Ambitie of hype? Bekijk hier de column in Flexnieuws van Rob van Maanen, directeur van FlexPay BV.