Missie & visie

Sociaal Detacheren

Waarmee onderscheidt FlexPay zich met Sociaal Detacheren:

  • Sinds 1999 heeft FlexPay zich weten te onderscheiden als detacheerder in de Sociale Zekerheid en met aandacht voor de menselijke maat. Dit met de inbreng van kennis, ervaring en gevoel voor het vak van de medewerkers van FlexPay. Dit heeft geleid tot vele langdurige relaties met onder andere opdrachtgevers.
  • Vanaf het eerste contact tussen de werkzoekende en de werknemer zetten de werknemers van FlexPay zich volledig in om tegemoet te komen aan hun vragen en behoeften. Door zowel de werkzoekende als de werkgever vooraf uitvoerig te informeren over de inhoud van de arbeids- dan wel inleenovereenkomst, de spelregels, betalingsmomenten enz. ontstaat een jarenlange vertrouwensrelatie. Onze ervaring is namelijk dat deze dienstverlening bij reguliere uitzend- en payrollbureaus vaak onderbelicht blijft waardoor de werkzoekende/werknemer eerder onzekerder wordt dan dat hij/zij het gevoel en vertrouwen krijgt om zich volledig op zijn/haar baan te richten. Voor de medewerkers van FlexPay is het verkrijgen van dit gevoel en vertrouwen de basis van het duurzame succes.
  • Tijdige en juiste betaling van het salaris, goede voor- en toelichting over de salarisspecificatie, persoonlijke (telefonische) uitleg geven FlexPay een betrouwbare reputatie.
  • Klachten worden altijd serieus genomen, besproken en indien mogelijk snel opgelost. Het doel van deze inzet is dat men altijd tevreden is met de informatie en uitleg, wat niet betekent dat deze altijd gelijk krijgt.
  • Voor de werkgever is het geruststellend dat FlexPay voor een bepaalde periode de werkgeversrisico’s op zich neemt en zorgdraagt voor de aanvraag en verwerking van subsidies en premieteruggaven.
  • FlexPay hanteert een transparante werkwijze naar zowel de opdrachtgevers als werkgevers.

Het Sociaal Detacheren van FlexPay creëert een win/win/win situatie voor de opdrachtgever (bijv. een gemeente of UWV), de werkgever en de werknemer.

FlexPay wil met alle deelnemende partijen, zoals gemeenten, UWV, werkgevers, werknemers, re-integratie- en jobcoachbedrijven haar kennis op het vlak van detacheren delen en biedt derhalve een gratis helpdesk via 0800-FLEXPAY (0800-3539729).

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

De medewerkers van FlexPay voelen zich zeer betrokken bij de maatschappij, zowel in Nederland als daarbuiten. Reeds vele jaren is FlexPay via haar internationale label Global Work Support actief betrokken bij Europese programma’s. In Zuid-Afrika is een stichting opgericht, nl.: Job Realisation South Africa, voor meer informatie klik hier.

Actueel

Dienstverlening van FlexPay in 2020

Vooruitlopend op de introductie van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) werkt FlexPay aan de aanpassing en uitbreiding van haar dienstverlening. Zoals de afgelopen 20 jaar is en blijft FlexPay uw kennispartner in werkgeversdiensten en flexibele arbeid gespecialiseerd in de ondersteuning van de plaatsing van werkzoekenden door de inzet van uitzend- en arbeidsovereenkomsten. FlexPay levert …

15 juli 2019 – Wat verandert er met de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is een feit. De WAB, die ook grote veranderingen met zich meebrengt voor uitzendondernemers en payrollbedrijven, gaat op 1 januari 2020 in. Flexmarkt zet de maatregelen van de WAB op een rij. Bron: bijdrage van Mr. M.C. (Marco) Veenstra, Senior adviseur juridische zaken Werkgeversvereniging AWVN. De Eerste Kamer heeft dinsdag …

27 mei 2019 – 20 Jarig jubileum FlexPay BV

Op 28 mei bestond FlexPay 20 jaar. We hebben deze dag op een gezellige manier met de medewerkers ingevuld. We zijn de dag echter serieus begonnen met het overhandigen van een cheque van € 2000 aan het ParkinsonFonds in Hoofddorp. Na een korte toelichting door de directeur Rene Kruijff van het ParkinsonFonds werd de cheque …