/_images_upload/_tn_4c04d11e109d3780.jpg
FlexPay en Duurzame Inzetbaarheid

FlexPay BV is sinds 1999 de onafhankelijke specialist op het gebied van uitzenden, detacheren en payrollen in de Sociale Zekerheid. FlexPay wordt door haar opdrachtgevers gevraagd om nieuwe concepten in combinatie met uitzenden en detacheren te ontwikkelen die ook ingezet kunnen worden onder de nieuwe Participatiewet. FlexPay en Duurzame Inzetbaarheid

Lees meer

 

In december is het aantal beschutte werkplekken voor 2019 vastgesteld. Er is veel werk te verrichten voor de gemeenten en FlexPay stelt haar kennis en ervaring graag ter beschikking, kijk op de website bij diensten en Beschut werk. Of vraag onze brochure beschut werk aan.

https://cedris.nl/nieuws/aantallen-beschutte-werkplekken-2019-vastgesteld/