Onze organisatie

FlexPay is opgericht in 1999 als specialist in het uitzenden en detacheren in de sociale zekerheid. Dat is nog steeds de corebusiness van FlexPay en daar gaan we mee door. Inmiddels beperken we ons niet meer tot het domein van de sociale zekerheid, maar detacheren en zenden we uit in de volle breedte van de markt.

FlexPay is actief voor opdrachtgevers in heel Nederland. Frontoffice medewerkers zijn daar in Nederland waar vraag en aanbod bij elkaar worden gebracht.

Duurzame Arbeidsinpassing

Onze motivatie is dat iedereen die kan werken meedoet en we tegelijkertijd werkgevers faciliteren en ontzorgen om doelgroepers en andere werkzoekenden een werkplek te bieden. Op deze manier worden talenten benut.
FlexPay verzorgt hierbij het juridisch werkgeverschap voor zolang de werkgever dat wenst. De overgang naar een rechtstreeks dienstverband tussen werkgever en werknemer is ons uiteindelijk doel. We gaan voor duurzame arbeidsinpassing.

Eigenwaarde, ontwikkeling, sociale contacten en (gedeeltelijke) financiële zelfstandigheid worden bevorderd door het hebben van een betaalde baan. Zeker voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn dit belangrijke zaken. Zij kunnen voor werkgevers geschikte medewerkers zijn en werkgevers kunnen op deze manier ook een maatschappelijke bijdrage leveren. Veel werkgevers doen dat al. FlexPay is gemotiveerd om deze win-win situatie voor zoveel mogelijk werkzoekenden en werkgevers te realiseren.

Impact

De dienstverlening van FlexPay reikt veel verder dan alleen de uitzend- of detacheringsovereenkomst en daarmee het besparen van uitkeringsgeld van gemeenten en UWV. De uitzendkrachten en detachanten van FlexPay voelen zich serieus genomen en geven aan dat zij zich door het hebben van een arbeidsovereenkomst ook beter op de thuissituatie kunnen richten. Ook het meedenken en meewerken aan de uitbetaling van een eventueel voorschot en de consequente uitbetaling van het salaris door FlexPay geeft een bepaalde mate van rust. Door deze rust zien we dat de werknemers zich beter ontwikkelen en vaak doorstromen naar een vast dienstverband bij de inlener. De rust bij de werknemer vertaalt zich ook in een lager ziekteverzuim en minder uitval.

Meer weten?

Bent u nieuwsgierig geworden wat wij voor u kunnen betekenen? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Actueel

FlexPay Het Sociaal Uitzendbureau

is de unieke samenwerking aangegaan met Everyday Heroes. Samen willen wij een brug slaan tussen verschillende partijen en belangen, met als hoogste doel mensen aan het werk helpen, die anders niet aan de slag hadden gekund. Het is sociaal ondernemen en samen laten we zien dat het oplossen van ‘kleine problemen’ tot grootse resultaten leidt!