Sociaal Detacheren

De detacheringsovereenkomst houdt in dat FlexPay als juridisch werkgever optreedt. De werknemer heeft een dienstverband met FlexPay, maar is werkzaam bij de inlener volgens de voorwaarden en bepalingen die binnen het inlenend bedrijf gelden. De afspraken tussen de inlener en FlexPay worden vastgelegd in een inleenovereenkomst. De duur van de inleenovereenkomst is door de inlener zelf te bepalen, met een mogelijke proeftijd van een maand.

Beschut Werken

De gemeente kan ook mensen via een detachering in een beschutte omgeving bij reguliere werkgevers laten werken. De werknemer op een beschutte werkplek valt onder de arbeidsvoorwaarden van de werkgever waar hij of zij in dienst is. Beloning geschiedt ten minste conform het minimumloon.

Ontzorgen

De inlener wordt ‘ontzorgd’ van alle aspecten binnen het juridisch werkgeverschap, zoals:

✔ Nieuwe medewerkers kunnen tot maximaal 5,5 jaar flexibel worden ingezet.
✔ Tijdens de contractperiode kunnen inleners toetsen of de specifieke medewerker past binnen hun onderneming en in staat is de afspraken na te komen en de gevraagde werkzaamheden uit te voeren.
✔ FlexPay zorgt voor transparante uurtarieven waarmee de inlener de personeelskosten kan plannen.
✔ Geen verplichtingen t.a.v. Wet Verbetering Poortwachter en geen premie-verhogende risico’s bij (langdurige) ziekte.
✔ FlexPay zorgt voor een regelmatige en tijdige salarisbetaling overeenkomstig de binnen FlexPay geldende betalingssystematiek en -periodiek.
✔ Geen salaris-, contract- of personeelsadministratie en/of aansluitingen bij de belastingdienst of pensioenfondsen vereist.
✔ FlexPay verzorgt de tijdige afdracht van de sociale premies, belastingen en wettelijke pensioenverplichtingen volgens het SNA Keurmerk.
✔ FlexPay factureert periodiek en de inlener ontvangt hiervan een overzichtelijke factuur.
✔ De werknemer bouwt sociale rechten op overeenkomstig de voorzieningen binnen een dienstverband.
✔ FlexPay levert deskundig en gratis HR-advies inclusief professionele ondersteuning op het gebied van wet- en regelgeving binnen het arbeidsrecht.
✔ FlexPay is NEN 4400-1 gecertificeerd.

Extra voordelen van Sociaal Detacheren via FlexPay

✔ FlexPay is bevoegd door de Belastingdienst om loonkostensubsidies van gemeenten BTW-vrijgesteld te verrekenen met inleentarieven.
✔ Binnen 48 uur ontvangt de inlener via e-mail een offerte voor de detacheringsvergoeding per uur. Na goedkeuring kan het dienstverband direct ingaan.
✔ FlexPay verzorgt de gehele administratieve documentenstroom met een minimale belasting voor de inlener.
✔ FlexPay factureert altijd periodiek achteraf, gebaseerd op de daadwerkelijke salarisbetaling aan de werknemer.
✔ Een directe overgang naar een reguliere arbeidsovereenkomst is mogelijk zonder kosten.
✔ Opbouw pensioen vanaf 26 weken dienstverband.
✔ Arbeidsvoorwaarden conform NBBU-CAO.

Voor meer informatie bekijk onze Brochure Sociaal Detacheren.

Actueel

Dienstverlening van FlexPay in 2020

Per 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking getreden. FlexPay heeft haar dienstverlening hierop aangepast en uitgebreid. Zoals de afgelopen 20 jaar is en blijft FlexPay uw kennispartner in werkgeversdiensten en flexibele arbeid gespecialiseerd in de ondersteuning van de plaatsing van werkzoekenden door de inzet van uitzend- en arbeidsovereenkomsten.