Sociale werkbedrijven

Wisselspoor

Meer en meer sociale werkbedrijven (SW) worden gevraagd om werkzoekenden, die vallen onder de Participatiewet, te bemiddelen. Wanneer er behoefte is om nieuwe werknemers op basis van een flexibel contract aan de slag te laten gaan, biedt FlexPay SW-bedrijven met het concept
WISSELSPOOR de mogelijkheid om deze nieuwe werknemers voor maximaal 5,5 jaar in te zetten. Daarmee kan de werkgever (inlener) het personeel meer tijd geven om aan de taak, functie en werktempo te wennen en kan het personeel efficiënter ingepland worden. De 5,5 jaar is echter geen doel op zich, de termijn vergroot de kansen voor bijvoorbeeld arbeidsbeperkteen om te slagen bij een werkgever. Duurzame Inzet gaat duidelijk boven een korte termijn succes!

Voor meer informatie bekijk onze Brochure Wisselspoor

Actueel

Dienstverlening van FlexPay in 2020

Vooruitlopend op de introductie van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) werkt FlexPay aan de aanpassing en uitbreiding van haar dienstverlening. Zoals de afgelopen 20 jaar is en blijft FlexPay uw kennispartner in werkgeversdiensten en flexibele arbeid gespecialiseerd in de ondersteuning van de plaatsing van werkzoekenden door de inzet van uitzend- en arbeidsovereenkomsten. FlexPay levert …

15 juli 2019 – Wat verandert er met de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is een feit. De WAB, die ook grote veranderingen met zich meebrengt voor uitzendondernemers en payrollbedrijven, gaat op 1 januari 2020 in. Flexmarkt zet de maatregelen van de WAB op een rij. Bron: bijdrage van Mr. M.C. (Marco) Veenstra, Senior adviseur juridische zaken Werkgeversvereniging AWVN. De Eerste Kamer heeft dinsdag …

27 mei 2019 – 20 Jarig jubileum FlexPay BV

Op 28 mei bestond FlexPay 20 jaar. We hebben deze dag op een gezellige manier met de medewerkers ingevuld. We zijn de dag echter serieus begonnen met het overhandigen van een cheque van € 2000 aan het ParkinsonFonds in Hoofddorp. Na een korte toelichting door de directeur Rene Kruijff van het ParkinsonFonds werd de cheque …