Sociale werkbedrijven

Wisselspoor

Meer en meer sociale werkbedrijven (SW) worden gevraagd om werkzoekenden, die vallen onder de Participatiewet, te bemiddelen. Wanneer er behoefte is om nieuwe werknemers op basis van een flexibel contract aan de slag te laten gaan, biedt FlexPay SW-bedrijven met het concept
WISSELSPOOR de mogelijkheid om deze nieuwe werknemers voor maximaal 5,5 jaar in te zetten. Daarmee kan de werkgever (inlener) het personeel meer tijd geven om aan de taak, functie en werktempo te wennen en kan het personeel efficiënter ingepland worden. De 5,5 jaar is echter geen doel op zich, de termijn vergroot de kansen voor bijvoorbeeld arbeidsbeperkteen om te slagen bij een werkgever. Duurzame Inzet gaat duidelijk boven een korte termijn succes!

Voor meer informatie bekijk onze Brochure Wisselspoor

Actueel

Aanpassingen website

In verband met aanpassingen aan en van de website van FlexPay zullen de komende weken diverse pagina’s niet aanwezig of incompleet kunnen zijn.

FlexPay en sociale impact

Uit diverse onderzoeken is vastgesteld dat de sociale impact van de dienstverlening van FlexPay veel verder reikt dan alleen de uitzend- of detacheringovereenkomst.

Beschut werk

In december is het aantal beschutte werkplekken voor 2019 vastgesteld.

Duurzaamheid en uitzenden

Ambitie of hype? Bekijk hier de column in Flexnieuws van Rob van Maanen, directeur van FlexPay BV.