Sociale (werk)projecten

FlexPay sociale (werk)projecten organiseert in opdracht van gemeenten en UWV de arbeidsinpassing van werkzoekenden op projectmatige basis. De projecten zijn gericht op het realiseren van een betaalde baan voor alle deelnemers. In alle activiteiten staat de arbeidsmarkt centraal. Dat geldt voor de werving en selectie van de kandidaten, de begeleiding, de uitstroom naar werk en de eventuele coaching na de plaatsing.

FlexPay sociale (werk)projecten werkt nauw samen met haar opdrachtgevers en de beoogde werkgevers. Zowel in de ontwikkelfase als in de uitvoerende fase. Voor de uitvoering wordt samengewerkt met partners.

De ontwikkeling en uitvoering van werkprojecten is maatwerk. De wijze van samenwerking, de deelnemende partijen, de doelgroep en de organisatie van het werkproject bepalen de opzet en de uitvoering van het werkproject. De omstandigheden zijn immers nooit gelijk en de wensen en ideeën van de opdrachtgevers kunnen verschillen.

FlexPay sociale (werk)projecten kan ook worden ingeschakeld als adviseur voor het ontwikkelen van een visie op het opzetten van werkprojecten en voor de voorbereiding van werkprojecten.

FlexPay sociale (werk)projecten kan door werkgevers worden ingezet om te voldoen aan de verplichting van social return. Wij maken samen met de werkgever van deze verplichting een kans. FlexPay sociale (werk)projecten adviseert, detacheert en begeleidt.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Neem vrijblijvend contact met ons op en kijken we samen welke projecten er bij u gerealiseerd kunnen worden.

Actueel

Samen simpel SROI omzetten in meerwaarde voor mensen!

Met Gift Back is onze ambitie samen met de overheid, inkopers en leveranciers, de SROI invulling handen en voeten te geven. Op een transparante wijze de budgetten in te zetten, waar het ook voor is bedoeld; kandidaten duurzaam uitplaatsen en verder helpen op de arbeidsmarkt.