WAB

September 2019

Wet Arbeidsmarkt in Balans – ingang per 1 januari 2020

De afgelopen maanden is er veel aandacht geweest over de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans, de WAB. De essentie van deze nieuwe wet is dat het verschil tussen een vaste baan en flexwerk kleiner moet worden. Dit past ook meer bij de trajecten van de NBBU om de duurzame inzetbaarheid van uitzendkrachten te bevorderen.

Wij kunnen ons goed voorstellen dat u uit de wirwar van berichtgeving de rode draad enigszins uit beeld bent verloren. 2 Termen komen steeds weer terug: uitzenden en payrollen, ook de regels voor ontslag, oproepkrachten en de transitievergoeding gaan veranderen. Wie krijgt of zal vanaf 1 januari 2020 een uitzend- of payrollovereenkomst moeten krijgen en welke consequenties heeft een keuze voor uw client? Bekend is dat veel cliënten met een re-integratieachtergrond via tijdelijke (flex)overeenkomsten hun eerste stappen zetten op de arbeidsmarkt.

FlexPay is opgericht in de Sociale Zekerheid en werkt landelijk met en voor die bedrijven die actief zijn in die Sociale Zekerheid, te denken valt aan gemeenten, UWV, jobcoach- en re-integratiebedrijven. Met onze 20 jaar ervaring kunnen wij u en uw medewerkers ondersteunen bij het begrijpen van de WAB en maken van de juiste keuze voor uw client.

Op dit moment is er al veel bekend en ook nog veel niet bekend m.b.t de invoeren van de WAB. Wij hebben daarom gekozen voor de opzet van WAB-Bulletins om u en uw medewerkers te informeren en al een idee te geven in welke richting gedacht moet gaan worden om uw cliënten op de beste manier bij te staan.

U ontvangt van ons het eerste WAB Bulletin en wij zijn graag bereid een mondelinge toelichting te geven. Als sociale intermediair hebben wij altijd naar de belangen van alle partijen gekeken, ofwel naar de juiste balans tussen de inlener/werkgever, de client natuurlijk en ook uw belangen. In de WAB-Bulletins zullen wij u stap voor stap informeren over de inhoud en (on)mogelijkheden van de nieuwe wet.

In ons Rondje Nederland komen wij ook graag naar u toe, u kunt daartoe contact opnemen met Rob van Maanen, 06-51091396 of Jeroen Timmers, 06-52095455.

Lees meer over de WAB op de website van de NBBU

 

Actueel

Dienstverlening van FlexPay in 2020

Vooruitlopend op de introductie van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) werkt FlexPay aan de aanpassing en uitbreiding van haar dienstverlening. Zoals de afgelopen 20 jaar is en blijft FlexPay uw kennispartner in werkgeversdiensten en flexibele arbeid gespecialiseerd in de ondersteuning van de plaatsing van werkzoekenden door de inzet van uitzend- en arbeidsovereenkomsten. FlexPay levert …

15 juli 2019 – Wat verandert er met de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is een feit. De WAB, die ook grote veranderingen met zich meebrengt voor uitzendondernemers en payrollbedrijven, gaat op 1 januari 2020 in. Flexmarkt zet de maatregelen van de WAB op een rij. Bron: bijdrage van Mr. M.C. (Marco) Veenstra, Senior adviseur juridische zaken Werkgeversvereniging AWVN. De Eerste Kamer heeft dinsdag …

27 mei 2019 – 20 Jarig jubileum FlexPay BV

Op 28 mei bestond FlexPay 20 jaar. We hebben deze dag op een gezellige manier met de medewerkers ingevuld. We zijn de dag echter serieus begonnen met het overhandigen van een cheque van € 2000 aan het ParkinsonFonds in Hoofddorp. Na een korte toelichting door de directeur Rene Kruijff van het ParkinsonFonds werd de cheque …