Werkgevers

Participatiewet 2015 – Garantiebanen, detachering en loonkostensubsidie

Met de komst van de Participatiewet en de zogenaamde Garantiebanen kan FlexPay de werkgevers op vele punten ondersteunen, nl. door voor de werkgever na te gaan of een potentiële werknemer staat geregistreerd in het Doelgroepregister van het UWV en daarmee meetelt als een garantiebaan. Bij toekenning van de loonkostensubsidie door een gemeente kan FlexPay deze verwerken in het uurtarief van de nieuwe medewerker. Daarbij wordt de werkgever bijna volledig ontzorgd van administratie en financiële risico´s. FlexPay biedt werkgevers uitgebreide ondersteuning o.a. via haar gratis helpdesk 0800-FLEXPAY (3539729).

MVO Nederland

Als partner van MVO Nederland willen wij graag aandacht vragen voor 1 van de grootste problemen in Nederland: de nog steeds hoge werkloosheid. U zult er misschien als werkgever, werknemer, vriend of vriendin al direct mee te maken hebben. Tegelijkertijd zien wij ook dat vele werkgevers bereid zijn om waar mogelijk werkzoekenden een kans te bieden. Specifiek hebben jongeren, ouderen en werkzoekenden met een beperking (Wajongers) extra steun nodig om aan het werk te komen. Vandaar dat u als werkgever recht heeft op subsidies, indien u deze werkzoekende een kans geeft om bij u in dienst te treden.

FlexPay biedt u kosteloze ondersteuning bij het aanvragen van deze subsidies. De medewerkers van FlexPay treden op basis van de gegevens van de potentiële werknemer in contact met de uitkeringsinstantie. Dat kan de gemeente of het UWV Werkbedrijf zijn. Deze subsidies worden dan transparant verwerkt in de offerte voor het inleentarief. De werkzoekende krijgt dan een detacheringovereenkomst, waarbij FlexPay optreedt als juridisch werkgever. Hierbij geeft u direct ook alle administratieve taken en risico s van het werkgeverschap uit handen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jeroen Timmers, mobiel 06-52095455 of jeroen.timmers@flexpay.nl

Netwerken

FlexPay is aangesloten bij diverse netwerken zoals:

Actueel

Dienstverlening van FlexPay in 2020

Vooruitlopend op de introductie van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) werkt FlexPay aan de aanpassing en uitbreiding van haar dienstverlening. Zoals de afgelopen 20 jaar is en blijft FlexPay uw kennispartner in werkgeversdiensten en flexibele arbeid gespecialiseerd in de ondersteuning van de plaatsing van werkzoekenden door de inzet van uitzend- en arbeidsovereenkomsten. FlexPay levert …

15 juli 2019 – Wat verandert er met de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is een feit. De WAB, die ook grote veranderingen met zich meebrengt voor uitzendondernemers en payrollbedrijven, gaat op 1 januari 2020 in. Flexmarkt zet de maatregelen van de WAB op een rij. Bron: bijdrage van Mr. M.C. (Marco) Veenstra, Senior adviseur juridische zaken Werkgeversvereniging AWVN. De Eerste Kamer heeft dinsdag …

27 mei 2019 – 20 Jarig jubileum FlexPay BV

Op 28 mei bestond FlexPay 20 jaar. We hebben deze dag op een gezellige manier met de medewerkers ingevuld. We zijn de dag echter serieus begonnen met het overhandigen van een cheque van € 2000 aan het ParkinsonFonds in Hoofddorp. Na een korte toelichting door de directeur Rene Kruijff van het ParkinsonFonds werd de cheque …