Werkprojecten

FlexPay Werkprojecten organiseert in opdracht van gemeenten en UWV de arbeidsinpassing van werkzoekenden op projectmatige basis. De projecten zijn gericht op het realiseren van een betaalde baan voor de deelnemers. In alle activiteiten staat de arbeidsmarkt centraal. Dat geldt voor de werving en selectie van de kandidaten, de begeleiding, de uitstroom naar werk en de eventuele coaching na de plaatsing.

FlexPay Werkprojecten werkt nauw samen met haar opdrachtgevers en de beoogde werkgevers. Zowel in de ontwikkelfase als in de uitvoerende fase. Voor de uitvoering wordt samengewerkt met (locale) partners.
De ontwikkeling en uitvoering van Werkprojecten is maatwerk. De wijze van samenwerking, de deelnemende partijen, de doelgroep en de organisatie van het Werkproject bepalen de opzet en de uitvoering van het Werkproject. De omstandigheden zijn immers nooit gelijk en de wensen en ideeën van de opdrachtgevers kunnen verschillen.
FlexPay Werkprojecten kan ook worden ingeschakeld als adviseur voor het ontwikkelen van een visie op het opzetten van werkprojecten en voor de voorbereiding van werkprojecten.

FlexPay Werkprojecten kan door werkgevers worden ingezet om te voldoen aan de verplichting van social return. Wij maken samen met de werkgever van deze verplichting een kans. FlexPayWerkprojecten adviseert, detacheert en begeleidt.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

neem vrijblijvend contact met ons op en kijken we samen welke projecten er bij u gerealiseerd kunnen worden.

Actueel

Dienstverlening van FlexPay in 2020

Per 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking getreden. FlexPay heeft haar dienstverlening hierop aangepast en uitgebreid. Zoals de afgelopen 20 jaar is en blijft FlexPay uw kennispartner in werkgeversdiensten en flexibele arbeid gespecialiseerd in de ondersteuning van de plaatsing van werkzoekenden door de inzet van uitzend- en arbeidsovereenkomsten.