Wisselspoor

Meer en meer sociale werkbedrijven (SW) worden gevraagd om werkzoekenden, die vallen onder de P-wet, te bemiddelen. Wanneer er behoefte is om nieuwe werknemers op basis van een flexibel contract aan de slag te laten gaan, biedt FlexPay SW-bedrijven met het concept WISSELSPOOR de mogelijkheid om deze nieuwe werknemers voor maximaal 5,5 jaar in te zetten. Daarmee kan de werkgever (inlener) het personeel meer tijd geven om aan de taak, functie en werktempo te wennen en kan het personeel efficiënter ingepland worden. De 5,5 jaar is echter geen doel op zich, de termijn vergroot de kansen voor bijvoorbeeld arbeidsbeperkteen om te slagen bij een werkgever. Duurzame Inzet gaat duidelijk boven een korte termijn succes! Leaflet Wisselspoor

Actueel

Dienstverlening van FlexPay in 2020

Per 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking getreden. FlexPay heeft haar dienstverlening hierop aangepast en uitgebreid. Zoals de afgelopen 20 jaar is en blijft FlexPay uw kennispartner in werkgeversdiensten en flexibele arbeid gespecialiseerd in de ondersteuning van de plaatsing van werkzoekenden door de inzet van uitzend- en arbeidsovereenkomsten.